ANTUKING BATA

RME No. 74468

Inhinyero na Luko.
Pilipino at Katoliko.
Mahilig sa musika, sa sasakyan, sa aso, at sa'yo! Λ_Λ


WAG KANG MABAHALA SA KAHOL NG MGA ASO.
wooOoOf woOof!